Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

Családi-konfliktuskezelés - RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEDIÁTOR RÁKÉPZÉS

(A Konfliktuskezelés MÁSképpen – mediáció a szociális munka mindennapjaiban tréning elvégzése után választható)

A képzés célja a családi mediáció alapjainak elsajátításával képessé tenni a résztvevőket a családi konfliktusok mediálására.

A tréning a mediáció alapjaira épít, és azokat kívánja tovább bővíteni a családi mediáció specifikus ismereteinek és készségeinek elsajátítása révén. Saját élményekre építve, a saját családi rendszerek feltérképezésével, elemzésével alapozza meg a családi mediáció érzelmi és elméleti hátterét. A rendszerszemléletű elemző munka segíti az újabb készségeket lépésről lépésre a meglévő mediációs ismeretekhez, tapasztalatokhoz integrálódni. A tréning erőssége, a folyamatos önreflexió lehetősége a gyakorlatok végén, ami a szakmai személyiségfejlődést és a problémamegoldó konfliktuskezelést hivatott segíteni. Ennek a szemléletmódnak készségszintű elsajátítása teszi lehetővé a mediáció alkalmazását a családokkal végzett szociális munka mindennapjaiban. A tréning során a hallgatók egyrészt ismereteket szereznek, másrészt fejlődik önismeretük és személyiségük, valamint készségeket sajátítanak el. Megismerik és megtanulják a családi kapcsolatok, felépítés, családdinamika alapjait, képessé válnak elemezni egy családi rendszert, felismerik a benne lévők szerepeit és a szerephez tartozó viselkedést. Képessé válnak a konfliktusban álló felek érzelmi állapotának és szükségleteinek felismerésére, megfogalmazására, kifejezésére. Képessé válnak családi konfliktusokban mediálni.

A program 2×2, azaz 4 tréningnapból áll, közte 2 hét szünet. Az első két napon a hallgatók megismerkednek a családi konfliktusok természetével, ahogyan ők értelmezik és viszonyulnak hozzá (önismeret), illetve láthatják és kipróbálhatják az általában használatos stratégiákat. A második két napon megismerik a családi és a válási mediáció alapjait, folyamatát, gyakorolhatják a problémamegoldó konfliktuskezelés alapelemeit. Mindkét blokkban a délutáni órákat az elsajátított elméleti alapok beépülését, készségszintre való emelését elősegítendő gyakorlatokkal töltik, melynek segítségével a megszerzett ismereteket rögzítik és alkalmazását gyakorolják.

A hallgatók számára a tréning után néhány héten belül (közösen egyeztetett időpontban) kötelező a módszer-specifikus szupervízióban történő részvétel, valamint lehetőséget biztosítunk mediációs hospitálásra.    

A továbbképzés időtartama: 33 óra

Részvételi díj: 49.500.-Ft/fő, MAKAMOSZ tagoknak: 44.550.-Ft

Engedélyszám: S-05-003/2020      

Pontérték: 32 kreditpont

Tervezett időpontok

A két tréning együttes IM pontja: 10 kreditpont