ELMESÉLEM, HA LEMARADTÁL

A héten tartotta a Partners Hungary Alapítvány Az érzelmek jelentősége a mediációban című online konferenciáját, amelyet a MAKAMOSZ elnöke is figyelmünkbe ajánlott körlevelében.

Az esemény a profiktól már megszokott feszes tempójú, jó hangulatú szakmai találkozó volt, a három óra a képernyő előtt mintha egy pillanat alatt telt volna el.

Feltöltött az előadók lendülete és szakmai elkötelezettsége, a tudás átadásának szeretete szinte tapintható, arra sarkall, hogy újra és újra kiegészítsem, átstrukturáljam a régebben megszerzett tudásomat, mediátorként ne elégedjek meg a rutinszerű megoldásokkal.

A gép előtt töltött időt közös munkának éltem meg, hiszen tanultam, tanítottak, együtt gondolkodásra késztettek. Ezért tapasztaltam hát azt a meglepő, de jóleső fáradtságot a nap végén, amire utólag rácsodálkoztam – ahogy arra is, mennyit jegyzeteltem.

Lubinszky Mária tanácsadó szakpszichológus (Miskolci Egyetem) a válás során tapasztalható érzelmi blokkokról és elakadásokról, azok kezelési módjáról adott elő. Számomra új volt ezek között a történtektől való optimális esztétikai távolság fogalma, amely – ha jól értem, a teljes bevonódás és a megfigyelői pozíció közötti ideális állapota volna a nagy érzelmi megterhelést átélt, válófélben levő kliensünknek. Ez teszi lehetővé, hogy kellő távolból tudjon rátekinteni a problémáira és képes legyen teremtő erővé transzformálni a benne felgyülemlett feszültséget, alkosson létrehozzon valamit, ne pedig öndestrukciós folyamatokba ragadjon.

Andrea Hartmann-Piraudeau, a konferencia stuttgarti meghívottja Az érzelmek szerepe és dinamikája a mediációban című előadásában arra emlékeztetett minket: minden érdek és szükséglet érzelmekhez kötődik, méghozzá igen szorosan, ezért az érzelmek megfelelő feldolgozása nélkül nem köthető tartós megállapodás. A mediációban megjelenő düh és harag például kiemelt figyelmet érdemel azért is, mert egyéb mögöttes érzelmeket, leggyakrabban fájdalmat, szomorúságot, tehetetlenséget takarhat, másrészt mert mediátorként meg kell tanulnunk bánni vele, akár a mediáló feleknél, akár önmagunknál tapasztaljuk.

A facilitált kiscsoportos megbeszélésen ugyanezt a témát dolgoztuk fel: ki hogyan találkozik a problémával és milyen megoldásaink vannak a kezelésére.

Jeles Judit ügyvéd, mediátor a válási mediáció jogi kérdéseit taglalta, segítségével átismételtük, hol csatlakozhatunk be egy házassági bontóperbe, mely témákra kell kötelezően kitérnünk a megállapodásban, ezek pontosan mit takarnak, s mire kell különösen ügyelnünk, hogy a bíró végzéssel hagyja jóvá a felek mediátori segítséggel kötött megállapodását.

A program végén Juhász Éva, a Szegedi Egyetem oktatója osztotta meg velünk az online térben szerzett mediációs tapasztalatait a netes szolgáltatás kiválasztásától a fényviszonyok fontosságán át az elektronikus aláírásig. Úgy gondolom, sokunkat meggyőzött, hogy érdemes ezzel a biztonságos, de idegenkedve fogadott lehetőséggel bővíteni a palettánkat.

Ez a néhány kiragadott példa csupán azt hivatott illusztrálni, melyek voltak az előadások számomra legemlékezetesebb fókuszpontjai, s hogy vallom: mindig érdemes csatlakozni egy jó szakmai közösséghez, legyen az a MAKAMOSZ vagy épp a Partners.

 

KÁLLAY KRISZTINA

Oszd meg cikkünket!