Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

Gyermekközpontú közvetítés

(Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning)

A tréning egyaránt felkészíti a résztvevőket a mediáció módszerének általános alkalmazására és a kapcsolattartási ügyekben alkalmazandó speciális technikákra. Ez az elméleti tudás ágyazódik a gyakorlatba a szituációs játékokkal és a video segítségével. A résztvevők a közvetítés módszerét serdülő-szülő, házastársi, illetve az elvált szülők láthatási konfliktusainak szimulált esetein keresztül tanulják meg.  A képzés felkészít a kapcsolatügyeleti munkára.  A képzés része a kapcsolatügyeletei hospitálás is. A résztvevők akkor kapnak tanúsítványt, ha elfogadott záró dolgozatot adnak le, miután részt vettek a szupervízión és hospitáltak valamelyik kijelölt kapcsolatügyeleten. Hiányzást csak az első napon tudunk elfogadni A többi napon való hiányzást a következő képzésnél pótolni kell. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik naponta találkoznak családi és válási konfliktusos esetekkel.

A résztvevők olyan gyakorlati képzést kapnak, amely képessé teszi őket eredményes közvetítésre családi, válási és kapcsolatügyeleti konfliktusok esetén. A  mediációt azonnal alkalmazni tudják a gyermek- és ifjúságvédelem különböző területein. A képzés tanúsítványával rendelkező, képes felmérni a közvetítéssel megoldható szituációkat, meg tudja választani az éppen szükséges mediációs módszert, a vitát  kézben tartva a konfliktusban érintettek számára elfogadható megoldáshoz tudja juttatni a feleket. A közvetítői munka során a mediátor szerepet külön tudja választani az alapképzettségének megfelelő szerepviselkedéstől. A képzésben a szituációs játékok és azok videóra való felvétele, visszajátszása, elemzése áll a középpontban. Arra törekszünk, hogy minden résztvevő szerezzen saját-élményt a mediáció minden formájának, szakaszának a megoldásában, és élje át – a kliensek szerepéből is – a közvetítés folyamatát. Az ebből a szerepből adott  visszajelzések, a „nézők” reflexiói  és a videó által nyújtott tükör rendkívüli módon felgyorsítja a tanulási folyamatot. Játékról – játékra érzékelhető a fejlődés. A  tréner által adott élő és videós demonstráció is segít. 

Gyermekközpontú közvetítés

A továbbképzés időtartama: 60 óra

Részvételi díj: 150.000.-Ft/fő

Engedélyszám (szociális továbbképzési rendszerben): S-05-004/2023 (Érvényes: 2026.06.30)
 
Pontérték: 35 kreditpont
 
IM kredit: 10 kreditpont
 
Tervezett időpontok:
 
2023.10.15-16.
2023.10.24-25.
2023.11.04-05.