Gyermekközpontú közvetítés

(Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning)

A tréning egyaránt felkészíti a résztvevőket a mediáció módszerének általános alkalmazására és a kapcsolattartási ügyekben alkalmazandó speciális technikákra. Ez az elméleti tudás ágyazódik a gyakorlatba a szituációs játékokkal és a video segítségével. A résztvevők a közvetítés módszerét serdülő-szülő, házastársi, illetve az elvált szülők láthatási konfliktusainak szimulált esetein keresztül tanulják meg.  A képzés felkészít a kapcsolatügyeleti munkára.  A képzés része a kapcsolatügyeletei hospitálás is. A résztvevők akkor kapnak tanúsítványt, ha elfogadott záró dolgozatot adnak le, miután részt vettek a szupervízión és hospitáltak valamelyik kijelölt kapcsolatügyeleten. Hiányzást csak az első napon tudunk elfogadni A többi napon való hiányzást a következő képzésnél pótolni kell. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik naponta találkoznak családi és válási konfliktusos esetekkel.

Bővebben

Kapcsolattartás a gyakorlatban

(A kapcsolatügyelet és kapcsolattartási ügyelet gyakorlati kérdései)

MŰHELY-MUNKA: A képzés célja a kapcsolatügyeleti szakmai kompetenciák gyakorlatorientált erősítése, fejlesztése. A tanfolyam keretei között meghatározzuk a kapcsolattartás és mediáció helyét a rendszerekben (Bíróság, Gyámhivatal, kapcsolat- és kapcsolattartási ügyelet, stb.) vizsgáljuk a rendszer elemeit, kereteit (személyi és tárgyi feltételek, szereplők, kompetenciák, stb.), és foglalkozunk specifikumaival is (szintek, ellenőrzött kapcsolattartás, zsilipelés, stb.).

Bővebben

Konfliktuskezelés MÁSképpen

– mediáció a szociális munka mindennapjaiban

(rendszerszemléletű konfliktuskezelés)

A képzés célja a mediáció alapjainak elsajátításával rendszerben látni, elemezni, és adekvát módon kezelni a konfliktusokat.

A tréning a mediáció alapjainak elsajátításával nem csupán eszközt kínál a konfliktusok megoldásához, de szemléletmódot is jelent. Ennek megismeréséhez azonban feltétlenül szükséges feltárni a résztvevők viszonyát a konfliktusokhoz.

Bővebben

Családi-konfliktuskezelés

- Rendszerszemléletű mediátor ráképzés

(A Konfliktuskezelés MÁSképpen – mediáció a szociális munka mindennapjaiban tréning elvégzése után választható)

A képzés célja a családi mediáció alapjainak elsajátításával képessé tenni a résztvevőket a családi konfliktusok mediálására.

Bővebben

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató