Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

Konfliktuskezelés másképpen – MEDIÁCIÓ A SZOCIÁLIS MUNKA MINDENNAPJAIBAN

(rendszerszemléletű konfliktuskezelés)

A képzés célja a mediáció alapjainak elsajátításával rendszerben látni, elemezni, és adekvát módon kezelni a konfliktusokat.

A tréning a mediáció alapjainak elsajátításával nem csupán eszközt kínál a konfliktusok megoldásához, de szemléletmódot is jelent. Ennek megismeréséhez azonban feltétlenül szükséges feltárni a résztvevők viszonyát a konfliktusokhoz.

Ez a rendszerszemléletű elemző munka segíti az újabb készségeket lépésről lépésre a meglévő ismeretekhez, tapasztalatokhoz integrálódni. A tréning erőssége, a folyamatos önreflexió lehetősége a gyakorlatok végén, ami a szakmai személyiségfejlődést és a problémamegoldó konfliktuskezelést hivatott segíteni.

Ennek a szemléletmódnak készségszintű elsajátítása teszi lehetővé a konfliktusban érintettek érzelmi állapotának és szükségleteinek felismerését, és adekvát felhasználását a probléma megoldásához, vagyis a mediáció alkalmazását a szociális munka mindennapjaiban és a kapcsolatügyeleteknél.

A tréning során a hallgatók egyrészt ismereteket szereznek, másrészt fejlődik önismeretük és személyiségük, valamint készségeket sajátítanak el. Megismerik és megtanulják a problémamegoldó konfliktuskezelés lépéseit, az ehhez tartozó verbális és metakommunikáció alapjait, a tárgyalás kérdésekkel történő irányítását. Képessé válnak a konfliktusban álló felek érzelmi állapotának és szükségleteinek felismerésére, megfogalmazására, kifejezésére. Tudatosabban és célzatosan vesznek részt, illetve vállalnak szerepet a konfliktusokban,  munkájukban és a kapcsolatügyeleti mediációban is.

A továbbképzés időtartama: 48 óra

Részvételi díj: 72.000.-Ft/fő, MAKAMOSZ tagoknak: 64.800.-Ft

Engedélyszám: S-05-002/2020      

Pontérték: 35 kreditpont

Tervezett időpontok: 2020. ősz