Online közvetítés

Az interneten keresztüli közvetítés valójában egy sétáló mediáció. Az előkészítő beszélgetés még Skypeon történik a könyvben a 3.3 pontban leírtak szerint. Itt ismertetjük az online közvetítés részleteit. A 3.3.7 (keretszerződés) ezért módosulni fog:

 

Megállapodás közvetítői (mediátori) segítség igénybevételéről

 

Alulírottak megállapodunk a következőkben:

1.A közöttünk fennálló problémák megoldásához semleges harmadik félként felkérjük X mediátort, hogy közvetítői tevékenységével segítsen mindkettőnk számára előnyös szerződést létrehozni.

 1. Elfogadjuk a mediáció módszerét, mint tárgyalási technikát. vállaljuk, hogy együttműködünk a mediátorral, betartjuk a mediáció szabályait. A mediációs tárgyaláson nem a múlttal foglalkozunk, hanem a jövőre vonatkozó megoldásokat keressük. A mediátort ellátjuk az általa igényelt információkkal, aktívan részt veszünk a megegyezést segítő megoldások keresésében.
 2. A mediációs tárgyaláson elhangzottak, leírtak titoktartás tárgyát képezik, ezért a mediátor bírósági és államigazgatási jogi eljárásokban tanúként nem vesz részt.
 3. A közvetítői tárgyalás díjaként az alábbiakban állapodunk meg: A keretszerződés aláírása után a mediációs tárgyalás megkezdése előtt a felek a mediáció díjaként X X ezer forintot átutalnak a ……. számú számlára . A  befizetést a mediátor számla visszaküldésével igazolja.
 4. Elfogadjuk, hogy a mediációs (közvetítői) tárgyalás interneten keresztül történik a következő módon:

A tárgyaló felek a Skypeon történő ismertetése után postán megkapják közvetítői tárgyalás keretszerződését, melyet aláírva, postán, vagy beszkennelve e-mailben küldenek vissza egy héten belül a következő címre ( cím, e-mail). Amint a mediátor megkapja az aláírt keretszerződéseket, a felek pedig a befizetésről szóló számlát, a mediátor jelzi, hogy elkezdődhet az 6. ponttól a 19. pontig tartó folyamat, és egyben beszkennelve visszaküldi a feleknek az általa is aláírt keretszerződést.

 1. A tárgyaló felek e-mailben elküldik a mediátornak azokat a tárgyalási témákat, amelyekben szeretnének megállapodni.
 2. A mediátor ezután a két listából egy közös listát szerkeszt, és megküldi a két félnek.
 3. A tárgyaló felek 1 héten belül megküldik az induló javaslataikat témák szerint.
 4. A mediátor a javaslatokat (kihagyva az esetleges sértő kifejezéseket) továbbítja a másik félnek.
 5. A felek 1 héten belül e-mailben e-mail-ben visszajeleznek a mediátornak, hogy, hogy melyik javaslatot tudják elfogadni, és melyiknél szeretnének módosítani, megjelölve a javasolt módosítást is.
 6. A mediátor szintén 1 héten belül a javaslatok lényegét semleges megfogalmazásban visszajelzi a feleknek, külön kiemelve azokat a tárgyalási témákat, amelyekben már megegyeztek.
 7. A levélváltások végén közelednek az álláspontok, és amikor mindkét fél egyetért minden témában, a mediátor ezt a szöveget megállapodástervezet formájában elküldi a feleknek. (A szöveg tartalmaz egy kb. két hónapon belüli kontroll tárgyalási időpontot is, amikor a mediátor ismét a felek rendelkezésére áll a megállapodással kapcsolatos esetleges korrekciók elvégzése érdekében.)
 8. A felek észrevételeket, javaslatokat tehetnek a mediátornak a számukra aláírható végleges szövegre vonatkozólag. (Ez több elvélváltás is lehet, de előfordulhat, hogy azonnal rendben találják a megállapodás szövegét)
 9. Ha a felek megegyeztek a megállapodás végleges szövegében, a mediátortól postán kapnak egy-egy példányt aláírásra.
 10. A felek visszaküldik a mediátornak az aláírt megállapodásokat.
 11. A mediátor a másik félnek is elküldi azokat aláírásra.
 12. Mindkét fél visszaküldi a mediátornak az immár két aláírást tartalmazó megállapodást.
 13. A mediátor is aláírja a megállapodás mindkét példányát, és egy-egy példányt visszaküld postán a feleknek. Ezzel a közvetítői eljárás első szakasza lezárult.
 14. A megállapodás utáni kontrolltárgyalásra a felek jelentkeznek be, és beszámolnak a megállapodás működésének tapasztalatairól.
 15. Az előző pontok betartása mellett a mediátor vállalja a közvetítést.

dátum…..

 

 

……………………..                               …………………..                      …………………..

tárgyaló fél                                        mediátor                            tárgyaló fél

 

 

                                                           *

 

A könyvben szereplő 3. pontot kihagytam, mert online változatban ellenőrizhetetlen, hogy a felek kivel beszélik meg a javaslataikat.

 

Az előkészítő beszélgetés során érdemes megegyezni a felekkel a válaszolási határidőben. Az egy hetet csak saját tapasztalatom alapján írtam be. Korlátlan semmiképpen sem lehet, azt tudniuk kell, hogy az online módszer sokkal hosszabb lesz így is, mint a szokásos mediáció. Hogy menet közben ne feledkezzenek meg a válaszolásról egy-két nappal előtte érdemes egy figyelmeztető e-mailt írni nekik. Ha az egyik mégis sokat késne, a másik félnek azt kommunikáljuk, hogy a saját elfoglaltságunk miatt csúsztunk.

Arra vigyázzuk, hogy még véletlenül se az eredeti válaszlevelet küldjük tovább, mindig gyomláljuk ki belőle a személyes vonatkozásokat, és a felek a mi megfogalmazásunkban, stílusunkban kapják meg a javaslatokat.

Ahogy a sétáló mediációban is van rá lehetőségünk, itt is, külön levélváltás formájában segíthetünk elfogadhatóbb javaslatok kidolgozásában azoknak, akik nehezebben birkóznak meg a feladattal. Fontosak ezek a „külön tárgyalások”, hogy a folyamat ne álljon le.

Ha mégis megszakad a tárgyalás, akkor egy összefoglaló feljegyzésben leírjuk, hogy mely témában született már megegyezés, és mely témákat nem sikerült egyezséggel zárni, majd felajánljuk a tárgyalás folytatását a felek által kért későbbi időpontban. A pénzt nem fizetjük vissza. Azt a mediátor munkájáért és nem az eredményes mediációért fizették be. Az újabb tárgyalásnál újabb keretszerződés és újabb befizetés következik.

 

A keretszerződés nem módosítható. Ha nem fogadják el, nincs mediáció. Nem alakítgatjuk a felek igénye szerint.

 

 

2020. május 23- án a csillaghegyi karanténból üdvözlök mindenkit, jó munkát!

Dr. Kardos Ferenc

Oszd meg cikkünket!