Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

A MAKAMOSZ célja

2003. november 4-én bejegyezték a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségét, amely kiemelten közhasznú szervezet.

„Szövetségünk a fővárosban és a vidéki településeken működő kapcsolatügyeleteken, illetve a család – és gyermekvédelem területén mediátori tevékenységet végző szakembereket fogja össze. A Szövetség felvállalja a kapcsolatügyeleti mediátorok érdekvédelmét, segítséget nyújt szakmai munkájuk személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, segíti a mediátorok mind teljesebb szakmai elismerését hazánkban és az Európai Unió országaiban egyaránt.” 

A MAKAMOSZ célja

a/. a Szövetség felvállalja az országban működő Kapcsolatügyelet-hálózat fejlesztését, e konfliktuskezelő formának a környező országokban való elismertetését és kiterjesztését, ehhez közreműködő szakmai partnerek megkeresését.

b/. gondozza a hálózatot, közvetít az egyes kapcsolatügyeletek és fenntartóik között, ha veszélybe kerül valahol a Kapcsolatügyelet fennmaradása. 

c/. a kapcsolatügyeleti mediátorok megfelelő szakmai minőségének megteremtése érdekében Országos Kapcsolatügyeleti Módszertani Központ létrehozása és működtetése.

 

A Szövetség és az általa létrehozandó Országos Módszertani Központ feladata többek között:

 1. akkreditált szakmai program alapján üzleti és kapcsolatügyeleti mediátor-képzések, kamasz-mediációs képzések szervezése és lebonyolítása,
 2. a képzésben résztvevő kapcsolatügyeleti mediátorok gyakorló helyének kialakítása, koomediáció, kapcsolatügyelet működtetésével,
 3. szakhatósági felkérésre felügyelt kapcsolattartások gondozása és ellenőrzése, hatósági felkérésre szakvélemények készítése,
 4. kapcsolatügyeletek működtetése,
 5. családi mediációk /válás, előtt, válás után, családi konfliktusok esetén/ végzése,
 6. szupervíziós lehetőség biztosítása a szakmai képzésben résztvevő, vagy már végzett mediátorok, részére, illetve a családi mediációkban résztvevő mediátorok részére,
 7. mediátorok képzése,
 8. kapcsolatügyeleti mediátorok, pedagógusok, óvodapedagógusok és a családi mediációhoz kapcsolódó egyéb szakterületeken dolgozó szakemberek részére továbbképzések, módszertani napok, szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó szakmai ismeretterjesztő anyagok, hang-és képhordozók megjelentetése,
 9. az országban már működő kapcsolatügyeletek szakmai irányítása és koordinációja, valamint új kapcsolatügyeletek létrehozása, munkájuk folyamatos segítése, támogatása, részükre működési eszközök biztosítása,
 10. kapcsolattartás felvétele, információcsere kiépítése kölcsönös szakmai látogatások és tapasztalatcserék megszervezésével az Európában hazánkon kívül működő, – kapcsolattartási mediációval, kapcsolatügyeletek működtetésével foglalkozó – más szakmai szervezetekkel,  
 11. a mediációs kultúrával, családi mediációval, kapcsolatügyeleti medációval foglalkozó szakmai kiadványok megjelentetése,
 12. a család-, otthon- és gyermekvédelemhez, valamint a mediációhoz kapcsolódó szakmai folyóiratok szerkesztése, kiadása
 13. a mediátori tevékenységhez kapcsolódó kutatási tevékenység, illetve a szakmai és tudományos publikációk megjelentetésének anyagi támogatása, a kutatási tevékenységet végző szakemberek részére ösztöndíjak, pályázati díjak létrehozása és kiírása.