Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

CHARTA

A gyermek-szülő kapcsolat fenntartásával foglalkozó kapcsolatügyeletek európai chartája

 1. A Kapcsolatügyeletek működése a leszármazási kötelék elismerésén alapul, valamint a gyermeknek azon érdekén és jogán, hogy létrejöjjön, és folyamatosan működjön minden, identitása fejlődéséhez szükséges kapcsolata. A Kapcsolatügyelet a pszichológiai, szociális valamint jogi szféra metszéspontjában helyezkedik el. A Kapcsolatügyelet tevékenységének határait minden esetben a gyermek legfőbb érdeke, valamint pszichikai, fizikai és morális biztonságának tiszteletben tartása szabja meg.
 2. A gyermek fejlődésére és identitásának kialakulására minden esetben hatással van, ha nem tudja kiépíteni vagy fenntartani kapcsolatát „szülei”* egyikével. Bizonyos esetek ezek közül olyan intervenciós folyamatot tesznek szükségessé, amelyben minden érintett személy részt vesz, annak érdekében, hogy a nehézségek és konfliktusok felismerésre és kimondásra kerüljenek, hogy a gyermek meghatározhassa saját történeti helyét és származását.
 3. A Kapcsolatügyeletek olyan semleges helyet biztosítanak, ahol mindenki, felnőtt és gyermek egyaránt megismerheti saját és a másik helyét, és a gyermek kiépítheti saját identitását a másikhoz való kapcsolatában.
 4. A Kapcsolatügyeletekhez olyan esetekben lehet tehát fordulni, amikor a gyermek-„szülő”* kapcsolat megszakad, nehéz vagy soha nem jött létre. A gyermek és „szülője”* az ügyeleten meghatározott és átmeneti időre találkoznak.
 5. A Kapcsolatügyeletek célja, az egyes országok jogi szabályozásának és etikai alapelveinek megfelelően, hogy lehetővé tegyék: • Minden gyermek számára, joga folytán, hogy minden „szülőjével”* személyes kapcsolatot építhessen ki és tarthasson fel. • Minden „szülő”* számára, hogy hozzáférhessen gyermekéhez, és gyakorolhassa felé szülői kötelességeit.
 6. Ha nem létezik más lehetőség, a Kapcsolatügyeletek keretet, biztonságos fizikai, pszichikai és morális környezetet, valamint a kapcsolatnak megfelelő kíséretet biztosítanak, amely lehetővé teszi, hogy a gyermek és a vele együtt nem élő „szülő”* kapcsolata fennmaradjon, létrejöjjön, vagy újra létrejöjjön. A kíséretnek alkalmazkodnia kell minden érintett személy egyéni szükségleteihez, kultúrájához és saját ritmusához, a gyermek érdekeinek figyelembe vételével.
 7. A Kapcsolatügyeletek működésük során elfogadják:
  • saját országuk érvényben levő jogi rendelkezéseit,
  • az Európai Unió „A gyermekek személyes kapcsolataira vonatkozó egyezmény”-ét,
  • „A Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Egyezmény”-tés lehetővé teszik ezek végrehajtását.

 

*Ebben a szövegben a szülő szó jelöli az anyát, az apát és minden olyan személyt, akinek lényeges szerepe van a gyermek fejlődésében. A francia nyelvű szöveg szolgál minden fordítás alapjaként. A dokumentum véglegesítésére 2004. januárjában került sor, Genfben.