Elnökség

Dr. Pilinszki Attila elnök 

Vidáné Ugrin Erzsébet elnökhelyettes

Kállai Krisztina elnökségi tag

Örökös Tiszteletbeli Elnök

Dr. Kardos Ferenc

Ellenőrző bizottság tagjai

…. ellenőrző bizottság elnöke

Csaplár Jolán tag

Gál Attila tag

Központi email címünk:

makamosz@makamosz.hu