Elnökség

Köves Zsuzsanna elnök 

Vidáné Ugrin Erzsébet elnökhelyettes

Dr. Pilinszki Attila elnökségi tag

Örökös Tiszteletbeli Elnök

Dr. Kardos Ferenc

Ellenőrző bizottság tagjai

Fazekas Márta ellenőrző bizottság elnöke

Csaplár Jolán tag

Gál Attila tag

Központi email címünk:

makamosz@makamosz.hu